Friday, March 1, 2013

Kem Kepimpinan Pelajar (1-3 Mac 2013)

Kem Kepimpinan Pelajar
01-03 Mac 2013
Hutan Rekreasi UTM,Skudai


Anjuran :-

Unit Bimbingan & Kaunseling 
Unit Kokurikulum
Guru Media
Guru Pengawas
Dengan kerjasama pelajar
Fakulti Pendidikan UTM


Matlamat

Matlamat program ini adalah untuk memberi pedekatan berkaitan ke-pemimpinan
dan disiplin yang perlu ada dalam setiap pelajar.Ia bertujuan untuk meningkatkan
keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap peserta.Pelbagai
aktiviti disusun dalam program ini agar sifat kepemimpinan dalam diri peserta dapat
ditonjolkan.Selain itu,program ini juga diselitkan dengan aktiviti luar dan ketuhanan 
bertujuan untuk membina keyakinan diri dan membentukmodal insan yang seimbang
selaras dengan pembangunan negara yang mampan.


Objektif

1.Mengenal,memahami dan sekaligus dapat memanifestasikan erti kepimpinan
yang sebenar.

2.Melestarikan kemahuan membara (burning desire) serta meningkatkan nyala rasa,
kekuatan semangat dan ketahanan diri untuk memantapkan organisasi di bawah pimpinan 
masing-masing berlandaskan persoalan 4W 1H : What,Why,When,Where,How?

3.Memantapkan ciri-ciri pemimpin dalam diri pelajar sekaligus membentuk jati diri
yang mantap serta berjiwa besar.
Sasaran

  • Pengawas
  • AJK Unit Kokurikulum
  • Pustakawan
  • Ketua Tingkatan
  • PRS ( pembimbing rakan sebaya )


Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

Followers